Dla szkół i przedszkoli

Spotkanie z emocjami, wdzięcznością i Misiem Luli

Spotkanie z autorką połączone z warsztatami

Czas: 80 minut
Liczba dzieci: do 25
Wiek: 4-10 lat

Miejsce: przedszkole, szkoła, świetlica, dom kultury, biblioteka

Cele:

 • zapoznanie dzieci z pojęciem wdzięczności
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi emocjami i wzbogacenie umiejętności ich wyrażania
 • poznanie sposobów na praktykowanie wdzięczności (wykonanie słoika wdzięczności)
 • rozwój kompetencji społecznych, budowanie odporności psychicznej dzieci

Kluczowe zagadnienia

 • Po co nam emocje
 • Gdzie mieszkają emocje
 • Czym jest wdzięczność i jak ją wyrażać
 • Wdzięczność dla siebie, dla innych, dla świata

Metody

 • Wykorzystanie fragmentu książki „Luli i wdzięczność”
 • Zabawy ruchowe z elementami Dramy stosowanej
 • Rozmowa moderowana
 • Zabawy plastyczne (wycinanka, puzzle, kolorowanka), tworzenie słoika wdzięczności